หลักสูตรมีทั้งหมด 4 ระดับ

ชื่อหลักสูตร:
เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนชีวิต
Change Your Number, Change Your Life

 1. Change Your Number, Change Your Life & Be Wealthy
  (เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่ง)
 2. Change Your Number, Change Your Life & Love
  (เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนชีวิต และความรัก)
 3. Change Your Number, Change Your Life & Be Healthy
  (เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนชีวิตสู่ชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ)
 4. Change Your Number, Change Your Life, Advance
  (เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนชีวิตขั้นสูง)